Český archiv s.r.o.

Dlouhodobě zajišťujeme uskladnění písemností vybraných bývalých státních podniků v likvidaci, tak i současných, ekonomicky aktivních společností.

Odvoz a uskladnění

podrobný soupis dokumentů při převzetí a uskladnění spisového materiálu ukladatele v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. v platném znění

Související péče

o převzaté písemnosti, zpracování dokumentů ukladatele dle skartačních znaků, monitorování a hlídání skartačních lhůt převzatých dokumentů

Skartace

tvorba skartačního plánu, odborná skartace po uplynutí skartačních lhůt a po odsouhlasení státním archivem, případně předání dokumentů příslušnému státnímu archivu

Vyhledávání

Společnost Český archiv, s r.o. zajišťuje archivování spisů bývalých státních podniků v likvidaci :Státních podniků:

  1. Potraviny Brno, s.p.

  Závody:

  06-01 Zubatého
  06-02 Boskovice
  06-03 Brno-venkov třída Vítězství
  06-04 Břeclav
  06-05 Gottwaldov – Malenovice (Zlín)
  06-06 Hodonín
  06-07 Jihlava
  06-08 Bystřice pod Hostýnem
  06-09 Prostějov
  06-10 Třebíč
  06-11 Uherské Hradiště
  06-12 Slavkov
  06-13 Znojmo
  06-14 Žďár nad Sázavou
  06-15 Brno
  06-16 Brno Veveří
  06-17 Brno – Uzavřená
  06-18 Brno Jeřábkova
  06-91 TOZ (Technicko opravárenský závod)
  06-95 Brno Lidická, Podnikové ředitelství
  SPÚO (Státní projektový ústav obchodu Brno)
2. Keramoprojekt Brno, s.p.
3. Drobné zboží Jihlava, s.p.
4. Drogerie Jihlava, s.p.
5. Drobné zboží (Drogerie) Praha
6. Irapa Praha
7. Tiskařské závody Praha, s.p.
8. Domácí potřeby Praha s.p.
9. Drobné zboží středočeský kraj s.p.
10. INKLEMO Praha s.p.
11. Dýhárna Orel s.p.
12. Stavokonstrukce s.p.
13. Tofa Semily s.p. provozovna ML Zálesní Lhota, Třebíč, Týniště, Třebechovice pod Orebem, Kovářov
14. Jihlavské dřevařské závody Telč s.p.
15. 15. Sdružené ambulantní zařízení Praha 7 (OÚNZ)
16. Variel Praha s.p.
17. Starožitnosti Praha
18. Stakon Velký Osek, s.p.

V případě požadavku na dohledání chybějících dokladů o zaměstnání (jako podklad pro ČSSZ) nás prosím kontaktujte některým z níže uvedených způsobů :

 • vyplněním on-line formuláře na našem webu
 • e-mailem na info@ceskyarchiv.cz
 • telefonicky +420 602 303 943 (v případě nepřijatého hovoru voláme zpět)
 • prostřednictvím Datové schránky (fibxjq4)
 • dopisem na adresu: Český archiv, s r.o., Bulharská 996/20, 101 00 Praha 10

Pro identifikaci žadatelů potřebujeme znát:

1. Příjmení a jméno, případně všechna další jména žadatele/žadatelky
2. Datum narození
3. Současnou adresu žadatele/žadatelky
4. Telefon nebo email
5. Název státního podniku, ve kterém žadatel/žadatelka pracoval/pracovala
6. Typ dokladu – mzdový list, zápočtový list, jiný doklad
7. Období, po které žadatelé pracovali (alespoň orientačně)
8. Poznámka (chce-li výše uvedené doplnit).

Společnost Český archiv, s.r.o. poskytuje uchovávání dokumentů v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Pro živé, zanikající a zaniklé společnosti zajišťujeme kompletní archivaci dokumentů ukladatele, a to ve vlastních prostorách zřízených pouze pro tyto účely.
Provádíme:

 • Odvoz, převzetí, uspořádání a roztřídění písemností (zpracování přehledné evidence a seznamů, označení písemností skartačními znaky a lhůtami)

 • Archivační servis (vyhledávací službu v uložených dokumentech a předání, zaslání jejich originálů či kopií)

 • Zastupování při jednání s místně příslušným archivem (projednání zabezpečení dokumentů pro likvidátora, vyřízení povolení ke skartaci, předání archiválií do státního archivu)

 • Vypracování skartačního návrhu a seznam písemností určených ke skartu (protokol o provedení skartace)

 • Nabízíme cenově příznivé služby, ceník a kalkulace poskytneme na požádání dle konkrétního množství, typu a stavu dokumentů

Písemnosti našich klientů neposuzujeme v rámci péče o převzaté písemnosti pouze a jenom podle předpisů o archivaci a skartaci dokumentů, ale i v kontextu dalších relevantních předpisů, především daňových zákonů. V praxi totiž existuje řada případů, kdy lze doklad jako dokument s prošlou skartační lhůtou již skartovat, ale je dokladem prokazující skutečnost z hlediska daňového řízení a jako takový by ho měl mít původce uložen až do uplynutí příslušných daňových lhůt.

 • CENÍK ARCHIVACE, SKARTACE A VYHLEDÁVÁNÍ

 • 1 BM – běžný metr (1 bm = cca 12 šanonů)

  Převzetí a zpracování dokumentů, jejich zařazení a sepsání : 450,- Kč – 900,- Kč/ 1 bm

 • Archivace dokumentů po zákonem stanovenou dobu : 0,70 Kč – 0,90 Kč/1 bm/den

 • Fyzická skartace dokumentů : 300,- Kč – 400,- Kč/1 bm

 • Jednání se Státním oblastním archivem – vyřízení povolení : 1 500,- Kč

 • Vyhledávání mzdových listů : 500,-Kč / hodina práce (vč. DPH) + doprava

 • Doprava : 150,- Kč/hod + 1 km x 10 Kč

 • Výše uvedené ceny jsou orientační. Výsledná cena se odvíjí od objemu uskladňovaných, resp. vyhledávaných písemností. Přesnou cenu Vám rádi sdělíme po sdělení konkrétních informací (množství dokumentů - šanonů, balíků, krabic k archivaci máte, za jaké období jsou tyto dokumenty, zda se jedná jen o dokumenty k účetnictví nebo mzdovou agendu).
  Ceny jsou uvedeny bez DPH.

  Sídlo firmy (bez přístupu veřejnosti)


  Český archiv, s.r.o.
  Bulharská 996/20
  101 00 Praha 10
  Telefon : +420 602 303 943
  Datová schránka (fibxjq4)
  info@ceskyarchiv.cz
  Kontaktní formulář


  Pozn.: společnost Český archiv, s.r.o. zajišťuje archivní servis i pro písemnosti, které byly dříve uloženy u REMARK, spol. s r.o., se sídlem Střížkovská 549/35, 190 00 Praha 9 (tento subjekt ukončil činnost a spisovou a archivní službu již neprovozuje!)